Onderzoek ZonMw omtrent ATMP’s in Nederland: Veldverkenning, Knelpuntanalyse en Activiteitenkaart

ZonMw, heeft, in nauwe samenwerking met het Centre for Future Affordable Sustainable Therapies development (FAST), een onderzoek geleid naar ATMP’s* in Nederland. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid. Er is een overzicht gecreëerd van stakeholders, wet- en regelgeving, marktregistratie- en vergoedingsroutes, knelpunten en oplossingsrichtingen, en initiatieven omtrent de markttoegang (registratie en vergoeding) van ATMP’s.

Het rapport biedt handvatten en aanbevelingen voor ontwikkelaars, beoordelaars, beleidsmakers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden binnen het nationale ATMP-veld en hoopt daarmee bij te dragen aan de snelle inzetbaarheid van ATMP’s.

*ATMP’s: Advanced Therapy Medicinal Products, ook wel Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.