Patiënteninformatiedag Gentherapie

Op 28 oktober 2020 heeft de NVGCT in samenwerking met de VSOP & NFK een online vraaggesprek over gentherapie georganiseerd voor patiënten (organisaties). Het verslag van dit vraaggesprek alsmede de presentatie die is gegeven door dr. Carla Herberts zijn hier na te lezen/kijken.

verslag-patientenmiddag-28-10-2020-NVGCT-002