NVGCT

The aim of the Netherlands Society of Gene & Cell Therapy is to promote both fundamental and translational research on gene & cell therapies. By bringing together all stakeholders (i.e. researchers, patients, physicians, government and regulatory authorities) the society aims to contribute to the swift development of new therapies for life-threatening diseases, including inherited diseases as well as acquired diseases such as cancer and cardiovascular diseases.

To achieve this, the society actively promotes:

  • Exchange of information and expertise between the various stakeholders
  • Public awareness of the status and possibilities of gene & cell therapy by organizing public events, workshops and lectures
  • Educational & Research-oriented sessions for researchers in the gene & cell therapy field (e.g. organisation of Spring Symposium)

Our Sponsors

News

Gentherapie voor Nederlandse patiënt met erfelijke geelzucht

Tien uur per dag aan bed gekluisterd onder een felblauwe lamp, je hele leven lang. Dit is voor enkele mensen in Nederland van levensbelang. Voor één van hen is het binnenkort wellicht verleden tijd. In het AMC start de eerste patiënt met een nieuwe gentherapie voor erfelijke geelzucht. Source: Bekijk: Gentherapie voor Nederlandse patiënt met …

Subsidieregeling veelbelovende zorg begin 2019 van start | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere …

Calendar