NVGCT

The aim of the Netherlands Society of Gene & Cell Therapy is to promote both fundamental and translational research on gene & cell therapies. By bringing together all stakeholders (i.e. researchers, patients, physicians, government and regulatory authorities) the society aims to contribute to the swift development of new therapies for life-threatening diseases, including inherited diseases as well as acquired diseases such as cancer and cardiovascular diseases.

To achieve this, the society actively promotes:

  • Exchange of information and expertise between the various stakeholders
  • Public awareness of the status and possibilities of gene & cell therapy by organizing public events, workshops and lectures
  • Educational & Research-oriented sessions for researchers in the gene & cell therapy field (e.g. organisation of Spring Symposium)

Calendar

News

Nieuwe signalering COGEM over de waarde van gentherapie

De COGEM heeft een nieuwe signalering gepubliceerd, waarin zij verkent hoeveel nieuwe gentherapieën in de pijplijn zitten, wat de kosten zijn, en de dilemma’s en keuzes die met de komst van deze therapieën gepaard gaan. Ook wordt ingegaan op de instrumenten die de overheid heeft om gentherapieën betaalbaar en beschikbaar te houden. Lees het document …

Project call COGEM: unintended germline modification in new gene therapies

The Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) commissions third-party research to support its work. The following project is open for enrollment: Germline modification and new gene therapies; an exploration. This project is a collaboration with the Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO), and aims to gain insight into the likelihood of unintended germline …

Onderzoek ZonMw omtrent ATMP’s in Nederland: Veldverkenning, Knelpuntanalyse en Activiteitenkaart

ZonMw, heeft, in nauwe samenwerking met het Centre for Future Affordable Sustainable Therapies development (FAST), een onderzoek geleid naar ATMP’s* in Nederland. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid. Er is een overzicht gecreëerd van stakeholders, wet- en regelgeving, marktregistratie- en vergoedingsroutes, knelpunten en oplossingsrichtingen, en initiatieven omtrent de markttoegang (registratie en …

NEWS FEEDS