Patiënteninformatiedag Gentherapie

Op 11 maart 2020 organiseert de NVGCT in samenwerking met de VSOP & NFK een middag voor patiënten (organisaties) over gentherapie

Voor een aantal gentherapie behandelingen van ernstige (erfelijke) ziekten is recent markttoelating verkregen in Europa, voor een aantal andere behandelingen is dat aangevraagd. Met de verkregen markttoelating mogen deze gentherapie behandelingen nu toegepast worden in de kliniek.

Doel van deze middag is het geven van informatie over de verschillende gentherapie behandelingen. Hoe worden ze toegepast bij patiënten? Wat is er nodig om deze behandeling mogelijk te maken voor alle patiënten, zoals opname in het pakket, en eventuele voorwaarden voor vergoeding? In een panel discussie met patiëntvertegenwoordigers, clinici en beleidsmedewerkers zal worden ingegaan op de noodzakelijke stappen.

Plaats: Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH, Lunteren.
Registratie: p.j.bosma@amsterdamumc.nl o.v.v .Gentherapiemiddag
De middag is kosteloos, maar registratie is verplicht.
U kunt u blijven dineren (op eigen kosten). Vermeld dit a.u.b. bij aanmelding?P

Voor het volledige programma zie het document hieronder