ZonMw Young Investigator Award for Heleen van der Veen and Alexandra Mowday

Heleen van der Veen, third-year student at the College of Pharmaceutical Sciences, was presented with a ZonMW Young Investigator Award at the symposium of the Netherlands Society of Gene and Cell Therapy. She presented the winning research proposal together with Alexandra Mowday, postdoc at the University of Maastricht. Heleen and Alexandra both received a cash prize of € 2,500.

More information:

https://www.uu.nl/en/news/zonmw-young-investigator-award-for-heleen-van-der-veen

Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart! Projectideeën kunnen vanaf donderdag 14 maart, tot en met dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden.

Hieronder geven we u een opsomming van relevante informatie. We raden u aan om de beschikbare informatie goed door te nemen om zodoende een afweging te kunnen maken of de subsidieregeling geschikt is voor uw idee.

 

 

Op korte termijn voegen we aanvullend een document met gestelde vragen en antwoorden toe aan de website van het Zorginstituut.

Subsidieregeling veelbelovende zorg begin 2019 van start | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg zo hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg en het bijkomend onderzoek om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld. Naar verwachting wordt in februari 2019 de subsidieregeling veelbelovende zorg gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen.

Source: Subsidieregeling veelbelovende zorg begin 2019 van start | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland