DNA veranderen om ziekte te genezen – Kansen en knelpunten

Met een nieuw systeem, het zogenaamde CRISPR-Cas9 systeem, is de mogelijkheid ontstaan om op een relatief eenvoudige manier heel precies een kleine specifieke verandering in het DNA, ons erfelijke materiaal, aan te brengen. De verwachting is, dat met dit systeem het gentherapeutisch onderzoek en daardoor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen een grote vlucht gaan nemen. Binnen Europa neemt het Nederlandse onderzoek op het gebied van gentherapie een vooraanstaande positie in. Het ZonMw programma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Reden genoeg om de kansen en knelpunten voor de verdere ontwikkeling en toepassing van deze techniek in Nederland in kaart te brengen. Op 15 november 2017 heeft het Forum Biotechnologie & Genetica hierover een bijeenkomst georganiseerd. In de publiekssamenvatting vindt u een beknopte weergave van wat daar werd besproken.

Het FBG

Het Forum Biotechnologie & Genetica is een overlegorgaan met ongeveer 40 leden van uiteenlopende professies. Het Forum komt een aantal keer per jaar bijeen om bij te dragen aan informatie-uitwisseling en meningsvorming en om beleidsontwikkeling bij de overheid te ondersteunen. Deze ondersteuning betreft vragen die het ministerie van VWS heeft op het gebied van medische biotechnologie en humane genetica. Meer informatie kunt u vinden op onze site, www.forumbg.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *